Mingming Gong


Research Students


PhD

 • Aoqi Zuo
 • Erdun Gao
 • Archer Moore
 • Jiaxian Guo (Co-superviser)
 • Chenwei Ding (Co-superviser)
 • Shanshan Zhao (Co-superviser)
 • Yanwu Xu (Co-superviser)


Master

 • Yuanyuan Wang
 • Dongting Hu
 • Kexin Xu
 • Menglin Ye


Alumni

 • Michael Law (undergraduate student; 2020)
 • Aoqi Zuo (Master student; 2020; next position: PhD at UoM)
 • Huan Fu (Co-supervised PhD student; 2019; next position: Alibaba)